Welcome to Stanley Avenue School…

Whakatauki

He muka o te taura whiri

Ko Te Aroha te Maunga

Ko Waihou te Awa

Ko Hauraki te Whenua

Ko Mōkena te Ngāwhā

Tuturu Whakamaua kia tina – Tina! Haumi e! Hui e! Taiki e!

Like strands of rope we are plaited together

Te Aroha is the mountain (we affiliate to)

Waihou is the river (we affiliate to)

Hauraki is the land (we affiliate to)

Mōkena is the Geyser (we affiliate to)

Honouring the past! present! and future!